coach westland
Coach Westland

Crealize menu

De ADD en ADHD coach van het Westland

Train je aandacht & talenten bij, na of in afwachting van een behandeling bij ADD/ADHD

Als ADHD coach in het Westland heb ik mijn evidence-based herstelgerichte coachings methode en begeleiding afgestemd op de behoeften van mensen uit het Westland en omgeving. 

Natuurlijk werkt de coaching ook als je uit Rotterdam, Den Haag of waar ook uit Nederland komt, alleen wordt er bij Westlandse cliënten rekening gehouden met hun achtergrond en de neiging niet snel te klagen.
Adhd Coach

Wat is ADD en ADHD eigenlijk?

Deze pagina staat vol informatie over coaching bij ADHD en ADD, opgedeeld in hoofdstukken. Je hoeft niet alles te lezen, alleen wat jij handig vindt.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder / Aandacht tekort en Hyperactiviteit stoornis) en ADD (Attention Deficit Disorder / Aandachtstekort stoornis) zijn een aanpassingsprobleem door een versnelde opname van een neurotransmitter wat zich uit in moeite tot concentreren, al dan niet met hyperactieve episoden (oftewel perioden waarin je drukker bent).

Is het een beperking of een talent?

De één noemt het een kwaal, de ander een gave. De één ervaart het als een drama, de ander creëert er de mooiste dingen door. Door sommigen als ziekte behandeld en door de media ook afgedaan als modeverschijnsel. Ben ik een ADHD-er of gewoon een temperamentvol persoon?

Vanwege de vele meningen en ervaringen omtrent ADHD, wordt naar onze mening onvoldoende erkend hoe invaliderend ADHD kan zijn. Hoeveel invloed ADHD kan hebben op een mens en zijn of haar omgeving, wordt vaak pas echt duidelijk als iemand op meerdere fronten onderuit is gegaan.

Zonder goede begeleiding kunnen ADD en ADHD leiden tot gedragsproblemen, zelfbeeldproblemen en zelfs trauma en persoonlijkheidsproblemen. Met goede begeleiding kan iemand vaak prima functioneren en leert de omgeving en de persoon zelf rekening houden met de aandoening waardoor de kwaliteit van het leven verbetert.

Hoe weet ik dat ik ADHD heb?

ADD en ADHD worden door psychologen en psychiaters aangemerkt als aandacht en gedragsstoornissen. Het zijn twee van de varianten in uitingsvorm van een anders werkend zenuwstelsel. Naar wordt aangenomen is er een probleem door versnelde heropname van een bepaald hormoon tussen de cellen in het brein van iemand met ADD of ADHD. Waarschijnlijk worden varianten zoals hypersensitiviteit (HSP) ook door ditzelfde systeem beïnvloed.

Door veel media-aandacht in de laatste 20 jaar en relatieve onbekendheid voor deze tijd, worden deze aandoeningen ook wel als mode-aandoeningen gezien. Mede vanwege dat ADHD of ADD waarschijnlijk veel vaker voorkomt en dat veel mensen die er last door ervaren, veel te laat hulp gaan zoeken kan dit leiden tot veel grotere problematiek dan in eerste instantie noodzakelijk was geweest.

Veel mensen vinden zichzelf of iemand in hun omgeving druk of onaandachtig genoeg en geven deze of zichzelf het stempel ADHD. In de praktijk kan alleen een arts vaststellen of je het hebt aan de hand van vragenlijsten en interviews. Kijk in de lijsten met symptomen verderop op deze pagina of je kunt spreken van een vermoeden van ADHD.

Heb ik wel hulp of begeleiding nodig?

Als vuistregel kun je aanhouden: als er sprake is van leed, dus lijdensdruk, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk ondersteuning in te schakelen. Als je nog geen diagnose hebt ga je eerst naar je huisarts voor een verwijzing voor een diagnose. 

Er zijn veel indicatoren en er zijn dan ook zoveel soorten ADD en ADHD als dat er mensen zijn. Ieder heeft zijn of haar eigen beleving, huishouding van hormonen en daardoor ook een eigen temperament, niveau en duur van aandacht, incasseringsvermogen van stress en andere spanningen. Hoe ADHD en ADD zich uiten is dan ook voor ieder anders en ook onderhevig aan hoe de omgeving er mee omgaat. Test hier welke soorten hulp het beste bij je passen. 

Als beste indicatie dat hulp wel nodig is kun je de volgende vragen aan jezelf stellen:

 • Heb ik vaak financiële problemen of kom ik vaak geld te kort?
 • Heb ik moeite met het onderhouden van relaties en verplichtingen?
 • Heb ik een ho-houder, of gaat het: alles of niets?
 • Zit ik vaak te dagdromen en daardoor mis ik ook zaken?
 • Heb ik moeite met stil zitten en stil zijn?
 • Kan ik mij moeilijk concentreren (behalve als het interessant is, dan juist te goed)?
 • Heb ik moeite mensen uit te laten spreken?
 • Ben ik snel van slag, geëmotioneerd of boos?
 • Ben ik impulsief?
 • Ben ik chaotisch?
 • Lijk ik soms als door een motor gedreven?
 • Heb ik veel stemmingswisselingen?
 • Neem ik soms grote risico’s?
 • Lijken mijn gedachten soms de vrije loop te hebben of mij zelfs te beheersen?
 • Heb ik moeite of zelfs grote weerstand bij ritme en regelmaat?
 • Heb ik moeite met autoriteit?
 • Kom ik soms over als ongecoördineerd (door anderen vaak ‘lomp’ genoemd)?
 • Ken ik veel ‘uitspattingen’ (acties die leiden tot schade aan jezelf of anderen)?
 • Ben ik verslavingsgevoelig?

Als je bij meerdere van de punten met ja kunt antwoorden, kan je stellen dat je last hebt en dus meer hulp nodig hebt. Het vergt een diagnose van een arts of psycholoog om AD(H)D met zekerheid vast te stellen. Om nog wat zekerder een gesprek met een arts in te gaan, kun je je ouders, partner en vrienden vragen hoe zij jou ervaren met bovenstaande punten. 1 of 2 ja’s zijn dan waarschijnlijk gewoon je temperament. Bij 4 ja’s of meer kan het geen kwaad om eens te kijken met een specialist of er meer aan de hand is.

Ook zijn de schoolrapporten uit je jongere jaren een goede indicatie. Als hier vaak staat: moeite met opletten, veel afgeleid, lijkt beter te kunnen of zaken van deze strekking is dit een andere bevestiging dat het niet gaat om een gevoeliger periode waar je nu in zit maar dat dit al langer speelt.

Leven of lijden?

De grootste indicator of je hulp nodig hebt is met name hoe jij je voelt. Als jij gelukkig bent met wie jij bent, kunt accepteren dat je nu eenmaal iets anders bent en begrip en ruimte krijgt van je omgeving om jezelf te zijn, hoeft ADHD geen beperking te zijn. Er zijn heel succesvolle mensen met ADHD en ADD. Het gaat om een niet hanteerbare hoeveelheid leed. Als jij dagelijks last hebt van de beperkende kanten van ADHD en ADD, is het heel goed om er wat hulp bij te vragen.

ADHD en ADD zijn heel goed mee te leren omgaan en te richten naar creatieve en uitdagende doelen. Ook omdat dit bijzondere temperament gepaard kan gaan met een gepassioneerde beleving en bijzondere talenten, vinden onze coaches het een bijzondere ervaring om samen te ontdekken wat jouw talenten zijn.

Michel is zeer ervaren in het begeleiden van mensen met gecombineerde problematiek. Hij is een ervaringsdeskundige ADHD coach en heeft daarbij ervaring die is opgedaan in het werken met mensen met zware psychiatrische klachten en hierdoor met chronische problemen kampen. Hij is dus gewend om met gecompliceerde en samengestelde problemen om te gaan en weet door de bomen het bos weer zichtbaar te krijgen, waarna keuzes maken een stuk makkelijker wordt.

Wat is de beste behandeling of aanpak van ADHD?

Crealize hanteert een herstelgerichte coaching en werkt alleen samen met herstelgerichte coaches, trainers, begeleiders en behandelaren. Een herstelgerichte coaching is begeleiding met jouw wens, jouw waarden en jouw mogelijkheden centraal, waarin jij bepaalt welke weg je wilt gaan.

Wij adviseren vanuit persoonlijke en professionele ervaring en geven jou de mogelijkheden waarin jij kiest vanuit wat jij belangrijk vindt. Er wordt goed gekeken en door jou gevoeld waar je aan toe bent, wat niet en wat goed kan en wat niet. De methode werkt door verder te bouwen aan wat goed gaat, waardoor wat minder goed gaat meer naar de achtergrond gaat en met kleine hulpmiddelen wordt bij gepoetst. Onze ervaring is dat deze aanpak zo motiverend werkt en zo van al jouw kwaliteiten uitgaat, dat je feilloos gaat vertrouwen op je talenten en kracht.

Mijn visie op herstel als ADD en ADHD Coach:

Herstel is een natuurwet. Elk organisme is in staat te herstellen als de omstandigheden een klimaat scheppen te kunnen herstellen. Is het organisme net beschadigd? Dan is een periode nodig met verzachtende omstandigheden, die rust brengen voor het herstel. In een overlevingssituatie kan geen herstel plaatsvinden, slechts primaire gedragingen die zorgen voor overleving van het individu, ook wel ‘de fight or flight’ modus.

Pas als de dreiging weg is en overweldiging gezakt, is er ruimte voor een advies, leermoment of ander inzicht. Pas na nieuwe inzichten is meer rust en overzicht om met meer afstand te kijken naar de situatie en begrip te ontwikkelen en in de omgeving te creëren. Hierna is er ruimte voor andere benaderingen, genuanceerdere aanpak en meer acceptatie. Na meer acceptatie, staakt het verzet en dus frustratie en verandert de hele situatie.

Het effect van deze coaching

Het klinkt nu vrij simpel maar als je de coaching ondergaat zul je het als wonderlijk en verbazend ervaren hoe voor de hand het lag, maar jij het toch niet zag. We zien het bij onszelf het moeilijkst omdat we alleen onze eigen ervaring hebben. We hebben nooit in andermans schoenen gestaan, laat staan vanuit daar naar onszelf gekeken en het kost doorgaans meer moeite om zonder de gebruikelijke aannames en oordelen te blijven, die we onszelf maar blijven vertellen. Dit heet myopie, een soort blinde vlek voor waar men zelf in zit of wat ‘eigen’ is.

Eerst luisteren wij dus goed naar hoe jij de situatie ervaart en brengen jouw situatie met je in kaart. Waar jouw situatie het risico loopt tot groter leed te ontwikkelen, gaan we ondersteuning inschakelen. Op elk leefgebied beoordelen we samen wat belangrijk voor jou is en wat je niet meer wilt. Waar je goed in bent en waar je wat hulp bij nodig hebt.

Hierna achterhalen we je hinderende overtuigingen en helpende overtuigingen en hoe deze invloed hebben op je gedachten en gevoelens. Met heel praktische tips en kleine wijzigingen in je dag (of nacht), oefeningen in gedachten training en stemmingstraining of leren omgaan met gevoeligheden wordt het leven vrij snel een stuk aangenamer en ontstaat er meer overzicht, meer rust, meer energie en dus meer zin in dingen.

Waarin is Crealize coaching bij ADHD en ADD anders?

De Crealize methode is heel persoonlijk. Onze coaches zijn ervaringsdeskundig op verschillende gebieden en delen hun ervaringskennis ook openlijk met jou als dat kan helpen. Dit geeft vaak een extra band en een gelijkwaardig gevoel. Dit is de katalysator van het herstel. 

Door een wederzijds vertrouwen en begrip ontstaat een veilige ruimte, waarbinnen je kunt oefenen met wat je moeilijk vindt, kunt leren uitspreken waar je tegen aanloopt en open kunt gaan staan voor feedback om effectiever te zijn.

De oplossing is in vrijwel alle gevallen dichterbij dan je denkt en de methode is luchtig, praktisch en nuchter. Het grote voordeel van de Crealize methode is dat we ons helemaal niet richten op ‘het probleem’. Crealize is een nieuwe praktische benadering of manier van denken die de aandacht afhaalt van het probleem en richt op wat men wil. 

Dit is een unieke en zeer effectieve aanpak die al bij één gesprek een heel ander perspectief geeft op de situatie. Het neemt veel van de drempel en verzet weg, wat ontstaat als iemand zich gedwongen voelt of zelfs maar gegidst wordt naar iets waar hij of zij moeite mee heeft.

Met de Crealize methode hou je zelf de regie en bepaal je zelf waar je aan wilt werken en wat je liever niet wilt. Je hebt ook geen behandelaar, de coaches zijn eerder gidsen of loodsen in onbekende wateren. 

De sleutel zit hem in het gezamenlijk bekijken van de situatie, er vanuit een ander perspectief naar leren kijken, er zodoende anders mee om te gaan, om zodoende ook andere resultaten te krijgen.

Het grootste verschil met andere coaching en behandeling is dat we je ADHD nergens als ziekte bestempelen maar meer als een temperament met goede en minder leuke kanten. We leren je de leuke kanten te ontwikkelen en beter om te gaan met je kwetsbaarder of minder leuke kanten.

Topsporters, astronauten, ondernemers en cliënten in de professionele hulpverlening worden vandaag de dag allen gecoacht met identieke technieken die gericht zijn op het te behalen resultaat. Het helder hebben van een doel geeft richting en duidelijkheid, het volgen van je pad naar je doel geeft voldoening en zelf-erkenning, ook op de donkerder, minder genomen routes.

Hoe heeft ADHD effect op iemand?

Veel mensen met ADHD hebben niet eens veel last van de aandoening zelf maar vooral van de gevolgen van het leven ermee. 

Omdat ze vaak later pas ontdekken dat ze het hebben, hebben ze veel van hun leven zonder begeleiding en ondersteuning hun leven geleefd. 

Omdat ze veel afgeleid zijn, vaak last hebben van prikkels, reageren ze sneller en heftiger op zaken, daarnaast maken ze meer fouten en zijn ze vaker dingen vergeten. 

Dit levert vaak veel kritiek op of zelfs plagerijen van leeftijdgenoten die overal zo doorheen lijken te rollen. 

Dit kan een negatief effect hebben op ons zelfbeeld, ons zelfvertrouwen en op ytermijn ook onze stemming en motivatie. 

We ontwikkelen weerstand naar kritiek, autoriteit, taken en opdrachten en dit maakt dat we nogf meer kritiek krijgen en in conflicten raken. 

Veel mensen met ADHD voelen zich alsof ze gefaald hebben, niet veel waard zijn, niet betrouwbaar zijn en dit heeft veel effect op hun relaties. 

Het kan al lastig zijn om met iemand met ADHD te leven, vanwege chaos, onvoorspelbaarheid en vergeetachtigheid. 

Het maakt het extra lastig als contact hierover leidt tot stress en conflicten omdat iemand zich erg afgewezen voelt door de kritiek. 

De ADHD heeft dus heel veel invloed op iemands vorming en karakter, hier is het handig om met coaching of behandeling niet alleen de chaos aan te pakken maar ook de ervaringen en de zelfkritiek te reframen om zo niet meer in dezelfde valkuilen te vallen. 

Tot slot

Begeleiding bij ADHD-crises is gericht op: rust en regelmaat. Beschermen tegen heftige prikkels, geen grote keuzes maken. Omring jezelf met mensen, zoek daglicht, eet gezond en beweeg meer. Zorg voor meer vitamine D3, magnesium, Omega 3 vetten en meer mineralen uit noten en vruchten. De snelste remedie is meer contact met je omgeving, zowel nabijheid door het delen van gevoelens, angsten en gedachten als het delen van wensen en verlangens. Ga grenzen leren aangeven.

Als je je er nog niet toe kunt zetten, dit is heel normaal. Wij werken volgens de herstelmethode. Elk herstel heeft ‘window’ een soort tijdvak waarin herstel mogelijk is en makkelijker gaat. Als je je er nu niet aan toe voelt, misschien op een ander moment wel. Je bent welkom om iemand mee te nemen, dus vraag die vriend of vriendin om ondersteuning om mee te gaan. Dit kan de stap makkelijker maken en kost niets extra.

We hopen je snel te zien en te mogen begeleiden en wensen je succes en veel verwondering bij het achterhalen van jouw wensen en doelen en gunnen jou en je omgeving met heel ons hart dat je je doelen bereikt en jezelf tot je volledige potentieel ontplooit.

Als je deze hele tekst in één keer gelezen hebt, heb je waarschijnlijk geen ADHD. Of je vond het erg interessant. 😉

Met warme groet,

Het Crealize team

Crealize Coaching Westland

Adhd Coach

Zij gingen je voor

“Mijn leven is totaal veranderd sinds ik met Michel heb samengewerkt“ – M.
“In korte tijd hele goede resultaten” – Ellen
“Hij heeft mij geleerd om anders om te gaan met situaties en deze een goede wending te geven.“ – Vincent

Gratis Zelfchecks

Zelfcheck-Gevoeligheid

Gratis Zelfcheck Gevoeligheid

In twee minuten ken je je eigen gevoeligheidsniveau, hoe weerbaar je dus bent voor stress en overprikkeling en krijg tips hoe je mentaal sterker wordt.
Adhd Coach

Gratis Zelfcheck Ontwikkeling

In drie minuten krijg je inzicht in je huidige ontwikkelingsniveau, wat dat voor invloed kan hebben op je welzijn en groei en krijg tips hoe je sneller ontwikkelt.
Adhd Coach

Gratis Zelfcheck Aanleg

Krijg inzicht in alle aspecten die van invloed zijn op het ontwikkelen van mentale problemen en zie wat jij kunt doen om je weerbaar te maken en met je eventuele aanleg om te leren gaan.
Moderne Westlandse man in kas houdt twee komkommers omhoog, grappig, cartoon style, in blauw en wit
KOMKOMMERKORTING

15% Off

Profiteer van 15% extra zomerkorting op onze all inclusive coaching aanbiedingen. Dit scheelt tot honderden Euros op het traject dus gebruik de kortingscode:

KOMKOMMERTIJD15

×